Monumentale energietransitie

Door energie te besparen of op te wekken kunnen landgoederen lopende kosten verkleinen en aanwezige grondstoffen beter benutten. Als u gaat restaureren of zoekt naar een nieuwe (neven)functie is het slim om gelijk energiekansen te benutten. Kennis- en leertraject Monumentale energietransitie helpt u met kennis en contacten om energiekansen in monumenten te verzilveren. Het netwerk biedt een platform waar kennis wordt opgedaan en uitgewisseld rond techniek, vergunningverlening, nieuwe vormen van samenwerking, visie en strategie. Dat gebeurt in bijeenkomsten en door middel van praktijkvoorbeelden.

Monumentale energietransitie is en begrip geworden in Gelderland en daarbuiten. De helft van de Gelderse landgoederen is bezig met monumentale energietransitie en de energietransitie breidt zich uit naar andere monumenten.