Monumentaal groen

De aantrekkingskracht van Gelderland wordt mede bepaald door het groene karakter. Groen zit in het DNA van Gelderland en het groene erfgoed is hiervan een aansprekend deel. Groen erfgoed is echter niet of nauwelijks rendabel te exploiteren, terwijl het van groot maatschappelijk belang is. Voor bezoekers, omwonenden en het toeristisch-recreatief bedrijfsleven brengt het veel op in de vorm van woon- en recreatiegenot en als bron voor de vrijetijdseconomie. Specifiek zijn vakmanschap, kennis en kunde cruciaal voor de instandhouding van groen erfgoed. Eigenaren en uitvoerders leren van elkaar en van andere deskundigen tijdens een Ronde tafel en acht Praktijkdagen Monumentaal Groen. Tips uit de praktijkdagen zijn gebundeld in ‘laaghangend fruit’ en een routekaart helpt u op weg bij projecten in groen erfgoed.

Op 4 september 2014 vond een Ronde tafelbijeenkomst plaats op Huis Schouwenburg. 18 Eigenaren en beheerders van Monumentaal Groen die op het punt staan om grote projecten te realiseren met inzet van provinciale subsidie deelden kennis en ervaringen en konden voor praktische vragen en tips terecht bij Klaas de Boer (Historisch Groenbeheer), Ciska van der Genugten en Ab van Dijk (Geldersch Landschap en Kasteelen). 

In acht praktijkdagen deelden eigenaren, beheerders en andere deskundigen kennis en kunde voor kwalitatief behoud van groen erfgoed. De ontmoetingen bleken inhoudelijk interessant en daarbij was het bijzonder waardevol om elkaar met enige regelmaat te ontmoeten om ervaringen uit te wisselen. Meer over de praktijkdagen leest u in de impressies.