Relevante netwerken

> Energiek Gelderland
Platform met als doel om de energietransitie in Gelderland te stimuleren door beschikbare kennis en energie-informatie te ontsluiten en gericht te delen tussen de Gelderse samenwerkingspartners. Voor iedereen die het leuk vindt en meer wil leren, weten, of wil samenwerken op het gebied van energietran​sitie en ruimte gebruik in Gelderland. Sluit je aan bij netwerken, praat mee, bekijk projecten en lees meer over welke ​​kaarten, programma's en subsidies jouw duurzame energie initiatief verder kunnen helpen.

> Netwerk duurzame regionale energie Gelderland
Het Netwerk voor duurzame regionale energie in Gelderland is een netwerk voor en door gemeenten. Het netwerk richt zich op het versnellen van de energietransitie door kennis over regionale energie uit biomassa te delen. Dit doet zij aan de hand van netwerkbijeenkomsten, nieuwsbrieven en een actorenkaart.

> Het Gelders Restauratie Centrum
Het Gelders Restauratie Centrum (GRC) is gericht op het borgen en verbeteren van vakmanschap in restauratie. In het GRC werken vele partijen samen, waaronder de Provincie Gelderland, cultuurhistorische organisaties, het middelbaar beroepsonderwijs, het (bouw)bedrijfsleven en opdrachtgevers van onderhouds- en restauratiewerken. Een register van gekwalificeerde bedrijven voor restauratiewerk wordt beheerd door de Monumentenwacht Gelderland.

> Het Landgoedbedrijf
Landgoederen behoren tot de mooiste plaatsen die Nederland rijk is. Door maatschappelijk te ondernemen bieden landgoederen unieke natuur, landschappelijke en (cultuur)historische waarden. Het Landgoedbedrijf is een particulier initiatief om samen met anderen ruimte te creëren voor maatschappelijk ondernemerschap.

> Jaar van de historische buitenplaats
2012 was het jaar van de historische buitenplaats. Via dit platform worden dit jaar nog veel activiteiten georganiseerd voor onze doelgroep (eigenaren en beheerders van landgoederen en buitenplaatsen), waaronder een buitenplaatsen estafette.

> Overijssels Particulier Grondbezit
Graag wijzen we u op de inspirerende praktijkdagen die provincie Overijssel, Overijssels Particulier Grondbezit en Wing eind 2013 organiseerden rond nieuwe verdienmodellen op landgoederen. Verslagen en de presentaties uit deze praktijkdagen kunt u hier downloaden.

> Platform Utrechtse Buitenplaatsen
Platform Utrechtse Buitenplaatsen is een samenwerkingsverband van 13 organisaties in Utrecht. Regelmatig organiseert het platform inspirerende bijeenkomsten.