Energiescans

Restauratie-architect en bouwhistoricus Evert Jan Nusselder bezocht in 2012 en 2013 samen met een installateur en Wing vijf landgoederen voor een quick-scan naar mogelijkheden voor energiebesparing en -opwekking. Van deze verkenningen is een infosheet gemaakt met daarin voorbeelden van energiebesparings- en opwekkingsmogelijkheden met behoud van cultuurhistorische waarden. De infosheet van Middachten, Hunderen,  Oud Groevenbeek, Klarenbeek en Verwolde kunt u downloaden.

Lees meer algemene tips over:

> energiebesparing en
> energieopwekking

Naast energiescans zijn twee business case pilots uitgevoerd om ervaringen op te doen rond het maken van een haalbare business case voor Monumentale energietransitie.
> Lees meer hierover