Energieopwekking

Algemeen

  • Duurzame energiebronnen kunnen energetisch ongunstige aspecten van het monument neutraliseren. Daarnaast leveren ze een significante reductie in bijvoorbeeld CO2-uitstoot op. De meerwaarde is dus meer dan alleen financieel.
  • In principe geldt: wek niet meer duurzame energie op dan u zelf verbruikt. Teruglevertarieven zijn significant lager dan verbruikstarieven.
  • Pas duurzame energieopwekkers verstandig en met respect voor het gebouw en de omgeving toe.
  • Maak alle duurzame energie-installaties verwijderbaar; net als bij andere installaties is de levensduur beperkt. Zorg er daarom voor dat aanpassingen voor de installaties reversibel zijn.

Soorten energie

  • Windenergie
  • Zonne-energie
  • Waterkracht
  • Geothermische energie
  • Energie uit biomassa´╗┐