Energiebesparing

Startpunt

Het besparen van energie bij een monument is niet eenvoudig. De afgelopen decennia zijn bouwmaterialen en methoden sterk veranderd. Nieuwe methoden kunnen niet altijd zomaar worden toegepast, let daarom op de volgende zaken:

  • Aanpassingen zijn bijna nooit definitieve veranderingen, maar slechts een ingreep van de huidige generatie. Grijp daarom zo min mogelijk in en maak ingrepen reversibel.
  • Streef geen energiezuinige perfectie na: de duurzaamheidswinst bij monumenten zit in het materiaal dat naar verwachting een lange levensduur kan hebben.
  • Probeer duurzaamheidsaspecten uit succesvolle duurzame monumenten te vertalen naar toepassing in eigen object.
  • Werk samen met restauratie-erkende, deskundige partijen. Bedrijven die zijn aangesloten bij de Gelderse Voet werken met verstand van zaken.
  • Weer altijd als eerste vocht uit het gebouw. Begin vervolgens met herstel van schade, herstel onderhoudsachterstand en onjuiste ingrepen uit recentere tijd.
  • Zie af van gevelreiniging, het is een grote aanslag op het milieu en na reiniging is meestal veel vaker onderhoud nodig.
  • Respecteer beschermde plant- en diersoorten zoveel mogelijk.
  • Zuinig zijn met energie levert altijd het meeste voordeel op, zowel financieel als voor het milieu.

De energiebesparingstips op deze site zijn opgesteld door Evert Jan Nusselder van Monumentenzorg in opdracht van Provincie Gelderland. Ze vormen de inhoudelijke achtergrond van een kennisnetwerk dat de provincie in 2012 opricht om landgoedeigenaren met monumenten te helpen om kosten te besparen en om kansen om duurzame energie op te wekken te benutten.

Evert Jan heeft de zogenaamde DuMo-scan helpen ontwikkelen. Met behulp van bouw- en cultuurhistorische expertise kunnen met de scan de kansen en risico’s van verduurzamingsmaatregelen snel in beeld gebracht worden.