Business case pilots MET

Op twee landgoederen is in 2013 gewerkt aan business cases rond energiebesparing en lokale duurzame energie-opwekking in de vorm van een business case pilot: Huis Sevenaer en Landgoed Keppel. Op deze plek en in nieuwsbrieven delen we met u de kennis en inzichten die in deze pilots werd opgedaan. 

Pilots